Ima li Ronald McDonald drugačije ime u Japanu?

Izvođač, osoba, čovjek

Slika putem Daniela X. O'Neila / Wikimedia Commons

Zahtjev

Ronald McDonald ide pod imenom Donald McDonald u McDonald’sovim franšizama širom Japana.

Ocjena

Pravi Pravi O ovoj ocjeni

Podrijetlo

McDonald’sova najpoznatija maskota ide uz drugačiji ime u Japanu: Donald McDonald.Istoimeni crvenokosi klaun, koji je u svijetu poznat (uglavnom) kao Ronald McDonald, na japanskom je jeziku napisan kao 'Donarudo Makudonarudo'.Posegnuli smo za McDonald’s , a glasnogovornik je rekao, 'Ime je jedna od lokalizacija koje datiraju od osnivanja McDonald'sa u Japanu 1971.'

Prema Business Insider , lokalni poduzetnik koji je pomogao otvoriti prvi McDonald’s u zemlji odlučio je da će biti lakše izgovoriti ovo ime na japanskom.Dobrotvorna organizacija McDonald’s iz Japana također je znan kao kuća Donalda McDonalda.

S obzirom na to da je McDonald’s ove podatke potvrdio, ovu tvrdnju ocjenjujemo kao 'Istina'.